Ahlan Belly Dance Competition 2017 - Giải đấu múa bụng chuyên nghiệp Việt Nam mở rộng

Professional belly dance competition for all ages from all countries with many categoriesof several levels and differen styles.
It is an opportunity to exchange experiment, study and have your moment, talented shining for Bellydancers :)

Giải đấu belly dance chuyên nghiệp dành cho mọi lứa tuổi đến từ mọi quốc gia với nhiều hạng mục theo trình độ và thể loại khác nhau.
Cơ hội giao lưu, học hỏi và toả sáng tài năng dành cho tất cả các bạn belly dancers :)

Link đăng ký:0 nhận xét:

Đăng nhận xét