Gala Show With Star

Bellydance show with the participation of the hottest Super Stars in the world and in Vietnam: Oscar Flores, Alina Kudinova, Alena Zhokhova, Do Hong Hanh, Nguyen Kim Ngan....

Belly dance Show với sự góp mặt của các Super Stasr hàng đầu trên thế giới và tại Việt Nam như: Oscar Flores, Alina Kudinova, Alena Zhokhova, Do Hong Hanh, Nguyen Kim Ngan....


0 nhận xét:

Đăng nhận xét